Enterprise Architectuur; hoe werkt het?

Geschiedenis

De enterprise architectuur zoals we die nu kennen is in de jaren tachtig begonnen aan de kant van informatietechnologie. Het heeft zich door de jaren heen ontwikkeld tot een vakgebied dat zich richt op gezamenlijke afstemming binnen organisaties. In 1987 werd het eerste raamwerk, het Zachman Framework, voor enterprise architectuur gepubliceerd. Dit werd ontworpen door John Zachman. Deze publicatie zette een golf van verandering in bewegen in de jaren negentig. Er werd zelfs een wet in het leven geroepen om alle overheidsorganisaties van de Verenigde Staten te dwingen de efficiëntie van het IT budget te verhogen. In de jaren die daarna volgden hebben veel organisaties de enterprise architectuur toegepast en zelfs eigen visies hierop ontwikkelt.

Omschrijving

Een algemene omschrijving enterprise architectuur is het vertalen van doelstellingen naar de inrichting van de organisatie, processen en informatievoorziening. De enterprise architectuur wordt omschreven als de belangrijkste keuzes die gemaakt moeten worden binnen organisaties.

Dit wordt omschreven in de vorm van principes, richtlijnen en modellen.

Principes en richtlijnen zijn de termen die een organisatie hanteert als toetsinstrument voor verandering. Aan de hand van modellen wordt de huidige en gewenste inrichting van de organisatie, processen en informatievoorzieningen in kaart gebracht.

Enterprise architectuur kan bepaalde waarde toevoegen aan uw organisatie:

  • Alignment: Het in lijn zijn met de strategie en doelstellingen aan de hand van veranderingen in afstemming tussen strategie en operatie en IT en business.
  • Inzicht: Biedt inzicht in de huidige en gewenste inrichting van de organisatie, processen en informatievoorzieningen.
  • Kwaliteit: Verbetering van oplossingen, ontwikkeling, onderhoud en de levensduur hiervan.

Het is belangrijk om de enterprise architectuurfunctie goed in te richten. ValueBlue kan u hierbij goed helpen. Zij zijn gespecialiseerd in het inrichten van de enterprise architectuur bij bedrijven.

Dit helpt bij het bewaken van de kwaliteit van het handelen binnen organisaties. Er wordt kennis vergaard om verantwoorde keuzes voor en binnen de organisatie te maken.

 

 

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *