GRC software

Wat is het verschil tussen pdca en grc software?

Pdca en GRC software, flexwerken, agile et cetera. Soms zie je door de bomen het bos niet meer. Er zijn veel management modellen of projectmodellen ontwikkeld om het werken in grote organisaties overzichtelijker en efficiënter te maken. Deze modellen werken vaak goed, maar de namen en afkortingen zijn niet altijd even duidelijk meer voor iedereen. Voor deze modellen is ook diverse software ontwikkeld. Dit maakt het toepassen van het model al een stuk makkelijker. In deze blog nemen we je mee in wat pdca en grc software is en wat het verschil tussen de twee is.

Wat is pdca software?

De pdca software of methode is ontwikkeld om daadkrachtiger en efficiënter te kunnen werken. Pdca staat voor Plan, Do, Check, Act. Naar het Nederlands vertaald betekent dat Plan, Doe, Controleer, Handel. De pdca methode is een cyclus. Je begint met plannen en eindigt met een handeling. Na deze handeling ga je weer verder met plannen et cetera. Met pdca software kun je dit proces begeleiden door middel van software.

Wat is GRC software?

GRC software staat voor Governance, Risk en Compliance. Vertaald naar het Nederlands betekent dit bestuur, risico en navolging. Deze tool richt zich op alles wat met informatiebeveiliging, wetgeving en privacy te maken heeft. Is er voldaan aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming? Is de interne controle op orde? Met de GRC tool krijg je als organisatie grip op de interne processen. Zo worden er minder snel fouten gemaakt.

Wat zijn de verschillen?

Beide softwares zijn erg nuttig in het voorkomen van fouten binnen de organisatie. Pdca software richt zich meer op het efficiënt en daadkrachtig werken. Dit werkt als een cyclus en blijft ook altijd doorgaan. De software herinnert de gebruiker aan de nodige processen. GRC software is vooral gericht op het voorkomen van fouten rondom informatiebeveiliging, wetgeving en privacy. De beide software kunnen naast elkaar bestaan. Er moet alleen worden opgelet dat er geen verwarring ontstaat tussen wat welke software vorm doet.

Wanneer wordt de software gebruikt?

De softwares worden voornamelijk gebruikt in grote organisaties of bedrijven. Voornamelijk de GRC software voorkomt veel fouten in grote organisaties. Grote organisaties worden vaak ook beter in de gaten gehouden door de overheid en het publiek. Het is daarom des te belangrijker om eventuele datalekken of fouten rondom informatiebeveiliging tegen te gaan. Een gemaakte fout is lastig te herstellen en kan een funest gevolg hebben op de reputatie van een organisatie of bedrijf. De pdca software kan ook voor kleine organisties effectief zijn. Zeker wanneer projecten alle kanten op lijken te gaan en er meer structuur en efficiëntie gewenst is.

Waar moet je beginnen?

Spreekt een van de softwares je aan? Je hoeft niet gelijk zelf een expert te worden in hoe de tools werken. Er zijn verschillende bedrijven die je organisatie graag begeleiden in de overstap naar de pdca of grc software. Dit scheelt je veel tijd en de ervaring van deze bedrijven helpt om je personeel ook enthousiast te krijgen voor de software. Want je personeel moet de software uiteindelijk ook wel echt gaan gebruiken.